Hot news:  
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.276.452 Hotline: 0913.276.452
Kế toán: 0914.387.626 Kế toán: 0914.387.626
Thuế: 0373 964 556 Thuế: 0373 964 556
Đào tạo: 090.62.62.878 Đào tạo: 090.62.62.878
Đào tạo: 0373.964.555 Đào tạo: 0373.964.555
Chúc mừng sinh nhật !
Hôm nay 03-12-2021, Vision
gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Sinh nhật của bạn !
Nguyễn Thị Phượng
Khóa Kế toán cấp tốc_2015
Nguyễn Thị Liên
Khóa Kế toán trưởng doanh nghiệp K1
VISION 06TH
Hỗ trợ kê khai
Tư vấn hỏi đáp
LỊCH ĐÀO TẠO
noelhp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 23.451.679
Trực tuyến 123
 

Giải đáp một số nội dung về thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn – Tổng cục thuế

Ngày 23/11/2016, Tổng cục thuế ban hành thông báo 6294/TB-TCT về giảiđáp một số nội dung tại Thông tư 130/2016/TT-BTC


I. Hoàn thuế GTGT

Tại khoản 3, điều 1, Thông tư 130 quy định: Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì….. được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Như vậy, cách xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hướng dẫn tại thông tư số 130 khác với hướng dẫn tại Thông tư 26, cụ thể:

– Thông tư 130 hướng dẫn: tính ra được VAT đầu vào của HHDV xuất khẩu rồi mới trừ (-) VAT đầu ra để so sánh với 300 triệu;
– Thông tư 26 hướng dẫn: lấy tổng VAT đầu vào trừ (-) VAT đầu ra rồi mới xác định tỷ lệ để tính ra số VAT đầu vào của HHDV xuất khẩu.

Câu hỏi 1:Trường hợp kỳ đề nghị hoàn vừa chịu sự điều chỉnh của Thông tư 26, vừa chịu sự điều chỉnh của Thông tư 130 (ví dụ từ tháng 05/2016 đến tháng 08/2016) thì việc xác định số thuế GTGT đầu vào của HHDV xuất khẩu được áp dụng theo công thức nào?
– Số thuế GTGT để lại (không được hoàn, do tiêu thức phân bổ như trên hoặc do bị khống chế theo doanh thu xuất khẩu) của các kỳ trước (kể cả kỳ trước tháng 07/2016), khi xác định tổng số thuế GTGT đầu vào trong kỳ sau để phân bổ thì có được cộng vào không?

Trả lời:

Trường hợp kỳ đề nghị hoàn từ tháng 05/2016 đến tháng 08/2016 thì việc xác định số thuế GTGT đầu vào của HHDV xuất khẩu được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 130.
Số thuế GTGT còn được khấu trừ từ các kỳ trước chuyển sang nếu phục vụ xuất khẩu thì tiếp tục được tính để xác định số thuế được hoàn cho hàng xuất khẩu.

Câu hỏi 2:Đối với doanh nghiệp vừa có doanh thu xuất khẩu vừa có doanh thu nội địa, có được cộng số thuế GTGT sau phân bổ cho hàng nội địa kỳ trước chuyển sang vào số thuế GTGT để phân bổ cho hàng nội địa trong kỳ hoàn để bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa tiêu thụ nội địa trong kỳ không?

Trả lời:

Về nguyên tắc, số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng nội địa kỳ trước được chuyển khấu trừ kỳ sau.

Câu hỏi 3:Tại khoản 4b Điều 1 Thông tư 130 hướng dẫn:

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chitiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.
Hỏi thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo quy định không được hoàn mà phải thực hiện khấu trừ, vậy số thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu này có được bù trừ với số thuế GTGT hàng bán nội địa trong kỳ được hoàn thuế không?

Trả lời:

Về nguyên tắc thì số thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu (để xuất khẩu) không được hoàn nhưng được bù trừ với số thuế GTGT hàng bán nội địa nếu đáp ứng điều kiện về kê khai khấu trừ.

Câu hỏi 5:Việc phân bổ để xác định số thuế GTGT được hoàn thực hiện như Thông tư 26 hay lũy kế từ kỳ phát sinh GTGT còn được khấu trừ đến kỳ đề nghị hoàn?

Trường hợp đơn vị xuất khẩu không có kỳ hoàn thuế liền trước thì khi xác định kỳ hoàn thuế phải tính từ thời điểm nào?

Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130 (sửa đổi Điều 18 Thông tư số 219) đã quy định:
" ….Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%”

Căn cứ quy định trên:
– Việc phân bổ để xác định số thuế GTGT được hoàn được tính lũy kể từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
– Trường hợp đơn vị xuất khẩu không có kỳ hoàn thuế liền trước thì kỳ hoàn thuế được tính từ kỳ phát sinh âm gần nhất.

Câu hỏi 6:Trường hợp CSKD có số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trước kỳ hoàn thuế tháng 07/2016 hoặc trước kỳ tính thuế Quý III/2016 nhưng chưa đủ điều kiện hoàn thuế theo Điều 18 Thông tư 219 do số lũy kế chưa khấu trừ hết mới được 10 tháng tính đến tháng 06/2016 nên tiếp tục chuyển số thuế còn được khấu trừ này đến tháng 09/2016 hoặc Q3/2016 mới đủ điều kiện hoan thuế theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 219 có được hoàn thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 130:
Đến hết ngày 30/06/2016 nếu CSKD không đáp ứng điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì không được hoàn thuế.
……………
II. Về tiền chậm nộp tiền thuế
Trường hợp NNT khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0.05%/ngày từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/06/2016 đúng không?

Trường hợp NNT khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016, người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0.05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/06/2016 phải không?

Trả lời:

Về nguyên tắc, văn bản pháp luật thời kỳ nào thì áp dụng mức tính tiền chậm nộp của từng thời kỳ đó.
Do đó, đối với mức tính tiền chậm nộp trước ngày 01/07/2016 thì áp dụng mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/06/2016.

Xem chi tiết và đầy đủ :Tại đây


Lên đầu trang   Trở lại  
 
Tư vấn hỏi đáp
Tư vấn hỏi đáp Vision - 04/03/2020
Tư vấn hỏi đáp của Vision - 12/02/2020
Giải đáp về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử - 11/11/2019
Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro nếu để lộ thông tin Chứng minh nhân dân - 17/09/2019
Tư vấn hỏi đáp - 09/08/2019
Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn - 22/07/2019
Hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp - 20/09/2018
Có được kê khai bổ sung khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra - 10/09/2018
Địa chỉ trên thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân khác nhau có được hưởng quyền lợi BHYT? - 25/02/2017
Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - 20/02/2017
Cập nhật thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 - 18/02/2017
Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào? - 03/02/2017
Xác định Thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động - 27/12/2016
Giải đáp một số nội dung về thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn – Tổng cục thuế - 08/12/2016
Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ ốm đau? - 30/11/2016
Hỏi và Đáp về thuế - 08/11/2016
Hỏi đáp BHXH, BHYT - 04/11/2016
Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh phải nộp thuế thế nào? - 29/10/2016
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới - 26/10/2016
Hỏi đáp chính sách thuế TNDN, GTGT - 25/10/2016
Đối tượng nào được hoàn thuế giá trị gia tăng? - 21/10/2016
Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh - 19/10/2016
Tiền lương làm thêm giờ vượt mức 300 giờ/năm có được coi là chi phí được trừ? - 17/10/2016
Các đơn vị kế toán đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng - 23/09/2016
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu - 19/09/2016
Chính sách thuế với doanh nghiệp có ngành nghề tư vấn thiết kế - 17/09/2016
Chi phí quảng cáo trên mạng có tính được vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? - 13/09/2016
Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu - 08/09/2016
Thời gian thai sản cho nam giới khi vợ sinh con - 31/08/2016
Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào? - 25/08/2016
Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào? - 23/08/2016
Một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư mới (kỳ 4) - 20/08/2016
Hỏi và Đáp (Kỳ 3) một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư mới - 20/08/2016
Hỏi và Đáp một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (kỳ 2) - 20/08/2016
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - 18/08/2016
Hỏi và Đáp một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - 17/08/2016
Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào? - 12/08/2016
Thủ tục cấp mã số thuế và giảm trừ người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân? - 11/08/2016
Tự quyết toán Thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh? - 09/08/2016
Chi phí nghỉ mát cho người lao động được tính như thế nào? - 06/08/2016
Chế độ BHXH nghỉ việc chăm sóc con ốm - 01/08/2016
Điều kiện để doanh nghiệp khấu trừ thuế - 27/07/2016
Có được tự chốt sổ bảo hiểm khi công ty cũ nợ tiền BHXH? - 22/07/2016
Thu nhập ngoài lương cơ bản có tính đóng BHXH? - 18/07/2016
Giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh khác nhau thế nào? - 18/07/2016
Thủ tục góp vốn bằng tài sản là xe ô tô? - 12/07/2016
Những giao dịch nào không thanh toán bằng tiền mặt - 11/07/2016
Doanh thu không đạt muốn giảm mức thuế khoán hằng tháng có được không - 08/07/2016
Đăng ký khám chữa bệnh ở một nơi nhưng lại muốn sinh tại bệnh viện khác thì tiền bảo hiểm được hưởng thế nào - 02/07/2016
Lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng có phải đóng thuế TNCN - 29/06/2016
Trang 1/4: 1, 2, 3, 4  Sau