Hot news:  
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.276.452 Hotline: 0913.276.452
Kế toán: 0914.387.626 Kế toán: 0914.387.626
Thuế: 0373 964 556 Thuế: 0373 964 556
Đào tạo: 090.62.62.878 Đào tạo: 090.62.62.878
Đào tạo: 0373.964.555 Đào tạo: 0373.964.555
Chúc mừng sinh nhật !
Hôm nay 30-09-2020, Vision
gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Sinh nhật của bạn !
Lê Thị Thanh Hiếu
Khóa Kế toán cấp tốc + NMKT_2014
Phạm Thị Kim Liên
Khóa Kế toán trưởng doanh nghiệp K6
Nguyễn Thị Hồng
Khóa Kế toán A-Z ( trừ THVP)
Thuế Việt Nam
Hỗ trợ kê khai
Tư vấn hỏi đáp
LỊCH ĐÀO TẠO
noelhp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 22.010.440
Trực tuyến 130
 

Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

    Trong quá trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các chi phí khác nhau. Có chi phí được trừ và có chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy những chi phí nào không được coi là hợp lý để khấu trừ khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp. Các bạn cùng tham khảo chi tiết qua bài viết sau của Kế toán Vision nhé.!!
I. Tại sao các chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
   Các khoản chi phí thuộc trong các trường hợp sau sẽ không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Các khoản chi không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi không có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
– Khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) nhưng thanh toán bằng tiền mặt.
II.Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
   Có rất nhiều khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, c:ụ thể như sau:
1.Chi phí khấu hao TSCĐ
   Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
   Tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của Tổ chức (trừ Tài sản cố định thuê mua Tài chính).
   Tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý Tài sản cố định và định khoản kế toán hiện hành.
   Phần trích khấu hao vượt mức quy định về trích khấu hao Tài sản cố định.
   Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết trị giá.
2.Chi vật liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
   Phần chi vượt định mức tiêu hao vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.
3.Chi tiền thuê tài sản của tư nhân không có đầy đủ giấy tờ, chứng từ
   Công ty thuê tài sản của tư nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
   Doanh nghiệp thuê tài sản của tư nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận Công ty nộp thuế thay cho tư nhân nhưng không có hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
4.Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động
   Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho công nhân (NLĐ) Công ty đã hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc ko có chứng từ thanh toán theo quy định của luật pháp.
   Những khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ ko được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại 1 trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế nguồn vốn của Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ toạ Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.
   Chi tiền lương, tiền công và những khoản phụ cấp phải trả cho NLĐ nhưng hết thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ tình huống Doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do Công ty quyết định nhưng ko quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
   Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ); thù lao trả cho những sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà các người này ko trực tiếp tham dự điều hành sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh hoạ

5. Chi phí của Tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ trả tiền cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ.

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công ko kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua nhà, đá, cát, sỏi của hộ, tư nhân tự khai thác trực tiếp bán ra.

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu gom.

– Mua tài sản, DV của hộ, cá nhân ko kinh doanh trực tiếp bán ra.

– Mua hàng hóa, DV của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia nâng cao (100 triệu đồng/năm).

6.Chi trang phục

Chi bằng hiện vật cho công nhân không có hóa đơn, chứng từ.

Chi bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

7.Chi thưởng sáng kiến, cải tiến

DN không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, ko có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

8.Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép ko đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không có tất cả hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện không đúng theo quy chế vốn đầu tư hoặc quy chế nội bộ của Công ty lúc khoán tiền di chuyển, tiền ở, phụ cấp cho công nhân đi công tác.

9.Các khoản chi được trừ nhưng chi không đúng đối tượng, ko đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định.

– Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch tăng trưởng của DN.

– Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giảng viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do Công ty DN và quản lý.

– Chi phí Công ty khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, kinh niên hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

– Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ 2.

– Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong tình huống vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau lúc sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho Cty được trả theo chế độ hiện hành; kể cả tình huống trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

– Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số.

10.Chi trả tiền điện, tiền nước với các DN thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp

   DN chi trả trực tiếp cho đơn vị cung cấp mà không có hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

   DN trả tiền tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm SXKD không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm SXKD phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh.

11.Trích, lập và sử dụng những khoản dự phòng ko theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính về trích lập dự phòng

   Áp dụng đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất những khoản đầu tư nguồn vốn, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dự án xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của Công ty thẩm định giá, Tổ chức cung cấp DV kiểm toán độc lập.

12.Những khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

    Những khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa to Tài sản cố định theo chu kỳ, những khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp Tổ chức có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh DV trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính tất cả vào doanh thu của năm thu tiền) và những khoản trích trước khác.

13.Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái

   Do đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

14.Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp)

   Các khoản chi ko đúng đối tượng hoặc chi mà không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

15.Chi tài trợ cho y tế

   Chi không đúng đối tượng sau: tài trợ cho những cơ sở y tế được thành lập theo quy định luật pháp về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong những bệnh Trung tâm, Viện y tế đó; tài trợ trang bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh Học viện, Học viện y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, Doanh nghiệp có chức năng huy động tài trợ theo quy định của luật pháp.

   Chi mà không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

16.Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo

   Chi không đúng đối tượng là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của luật pháp không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

17.Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm.

18.Những khoản chi của hoạt động SXKD bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động sản xuất và kinh doanh đặc thù khác ko thực hiện đúng theo văn bản chỉ dẫn riêng của Bộ tài chính.

19.Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng hoặc không có giấy tờ xác hạch toán tài trợ.

Nguồn: Sưu tầm


Lên đầu trang   Trở lại  
 
Thư viện pháp luật
06 công việc doanh nghiệp phải làm trong tháng 6/2020 - 25/05/2020
Hóa đơn VAT có được chứng thực không? - 19/05/2020
Các công việc định kỳ về thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện - 20/04/2020
Doanh nghiệp có được kéo dài thời gian góp vốn điều lệ do dịch bệnh? - 09/04/2020
HTKK mới nhất cập nhật ngày 26/03/2020 - 30/03/2020
HTKK mới nhất cập nhật ngày 12/03/2020 - 13/03/2020
HTKK mới nhất cập nhật ngày 01/03/2020 - 02/03/2020
08 công việc Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 3/2020 - 26/02/2020
Thêm nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020 - 25/02/2020
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc - 06/02/2020
Những khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - 14/01/2020
Cách xử lý đối với hóa đơn sai sót về tên, địa chỉ người mua - 10/01/2020
Từ 03/01/2020: bãi bỏ nhiều văn bản QPPL về lương, thưởng - 08/01/2020
Kiến nghị lùi thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài - 03/01/2020
Kiểm tra việc tăng bất thường mức đóng BHXH trước khi sinh con - 24/12/2019
06 trường hợp giấy tờ, văn bản không được sao y - 21/12/2019
Những công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm đầu năm 2020 - 20/12/2019
Phần mềm HTKK 4.2.6 mới nhất 14/12/2019 - 18/12/2019
Thay đổi về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020 - 09/12/2019
Những điểm mới ngày 25/11/2019 – Đăng ký mã số thuế cá nhân - 04/12/2019
Toàn bộ mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2020 - 02/12/2019
Tháng 11/2019 NNT trên toàn quốc sẽ sử dụng DVTĐT (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT - 14/11/2019
Từ 01/11/2019, tạm dừng cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp - 04/11/2019
Kế toán cần biết 13 thông tin sau về hóa đơn từ ngày 14/11/2019 - 01/11/2019
17 sai sót về hoá đơn nhưng không bị phạt tiền - 29/10/2019
Hướng dẫn các thủ tục về BHXH khi sáp nhập doanh nghiệp - 28/10/2019
Hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư - 24/10/2019
Trợ cấp thai sản có tăng theo mức lương cơ sở? - 23/10/2019
HTKK mới nhất HTKK 4.2.3 ngày 17/10/2019 - 19/10/2019
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 (dự kiến) - 16/10/2019
Hướng dẫn xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử - 11/10/2019
Cập nhật Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử - 09/10/2019
Nâng cấp ứng dụng khai thuế mới nhất ngày 06/10/2019 phiên bản HTKT 4.2.2 do Tổng Cục Thuế phát hành - 08/10/2019
06 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020 - 07/10/2019
Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng - 25/09/2019
Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện hợp nhất Chi cục Thuế tại 30 Cục Thuế - 05/09/2019
Cập nhật file excel thang, bảng lương người lao động năm 2020 - 29/08/2019
Hưởng Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động sẽ mất nhiều quyền lợi - 27/08/2019
Trường hợp bán hàng dưới 200.000 đồng phải xuất hóa đơn điện tử - 22/08/2019
Tổng hợp điểm mới Luật Quản lý thuế 2019 - 20/08/2019
Thông báo lịch khai giảng lớp kế toán trưởng K33 - 13/05/2019
Nhắc nhở đối với doanh nghiệp đầu tháng 5 năm 2019 - 11/05/2019
Kế toán cho cán bộ ngân hàng, tín dụng - 19/01/2019
NỢ - CÓ đã phải là kế toán chưa? - 19/01/2019
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn - 10/05/2017
Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016 - 09/03/2017
Văn bản hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 - 03/03/2017
Đã nâng cấp iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 - 02/03/2017
Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 156/2013/TT-BTC - 06/02/2017
Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán 2015 - 16/01/2017
Trang 1/6: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sau