Hot news:  
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.276.452 Hotline: 0913.276.452
Kế toán: 0914.387.626 Kế toán: 0914.387.626
Thuế: 0373 964 556 Thuế: 0373 964 556
Đào tạo: 090.62.62.878 Đào tạo: 090.62.62.878
Đào tạo: 0373.964.555 Đào tạo: 0373.964.555
Chúc mừng sinh nhật !
Hôm nay 20-06-2019, Vision
gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Sinh nhật của bạn !
Lê Thị Thanh Thảo
Khóa Kế toán cấp tốc_2014
Thuế Việt Nam
Hỗ trợ kê khai
Tư vấn hỏi đáp
LỊCH ĐÀO TẠO
noelhp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 19.660.319
Trực tuyến 162
 

So sánh DNTN và công ty TNHH một thành viên

Tôi đang muốn thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết nên thành lập theo loại hình nào thì có nhiều ưu điểm hơn. Doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH một thành viên. Vậy, hai loại hình công ty này có gì khác nhau.
Đây là câu hỏi mà khiến rất nhiều ông chủ phải đau đầu, Công ty VISION xin đưa ra bài viết so sánh về hai loại hình DNTN và công ty TNHH một thành viên để mọi người tham khảo.


Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đều có một số nét tương đồng, tuy nhiên về bản chất, cơ cấu tổ chức, hoạt động khác nhau.

Dưới đây là bài viết so sánh công ty TNHH một thành viên và DNTN.

Công ty TNHH 01 thành viên

DNTN

Khái niệm

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Số lượng chủ sở hữu

Một

Chủ sở hữu

Tổ chức, cá nhân

Cá nhân

Điều khoản ràng buộc

Không có điều khoản ràng buộc đối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.

Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Quyền phát hành chứng khoán

Không có quyền phát hành chứng khoán

Vốn góp

- Công ty TNHH một thành viên được quyền thay đổi vốn điều lệ.

- Tài sản của chủ sở hữu và tài sản của công ty TNHH một thành viên tách biệt.

- Chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình tùy vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không tách biệt tài sản của chủ DNTN với tài sản của DNTN.

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của chủ sở hữu với công ty TNHH một thành viên.

Chịu trách nhiệm vô hạn.

Tư cách pháp nhân

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Không có tư cách pháp nhân

Cơ cấu tổ chức

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê người quản lý.

Quyền của chủ sở hữu

Nếu chủ sở hữu là cá nhân:

- Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty.

- Quyết định dự án đầu tư phát triển;

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

- Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

- Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

- Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

- Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

- Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

- Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

- Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

- Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Nếu chủ sở hữu là tổ chức:

- Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

- Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

- Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

- Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

- Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

- Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu

- Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

- Tuân thủ Điều lệ công ty.

- Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

- Tuân thủ quy định pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

- Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

- Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

- Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

- Phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân.

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp k


Trên đây là nhữngđiểm khác biệt cơ bản nhất giữa công ty TNHH 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, hai loại hình này cũng còn nhiều điểm khác biệt khác.

Để đưa ra lời khuyên cho bạn nên lựa chọn loại hình nào sẽ có lợi cho bạn hơn thì chúng tôi cần phải nắm bắt thêm một thông tin của bạn như về số vốn ban đầu, ngành nghề kinh doanh.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO VISION

Tầng 6 – Tòa nhà VCCI – 91 – Nguyễn Chí Thanh – TP Thanh Hóa

Tel: 0373 469 555; 0373 964 556:

Mobile: 0913 276 452 – Ms Hương; 0912 401 566 – Ms Thu

Website: http://ketoanthanhhoa.com.vn/Lên đầu trang   Trở lại  
 
Thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh - 18/02/2019
So sánh DNTN và công ty TNHH một thành viên - 18/02/2019
Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2017 - 18/02/2019