Hot news:  
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.276.452 Hotline: 0913.276.452
Kế toán: 0914.387.626 Kế toán: 0914.387.626
Thuế: 0373 964 556 Thuế: 0373 964 556
Đào tạo: 090.62.62.878 Đào tạo: 090.62.62.878
Đào tạo: 0373.964.555 Đào tạo: 0373.964.555
Chúc mừng sinh nhật !
Hôm nay 23-03-2018, Vision
gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Sinh nhật của bạn !
Phạm Ngọc Linh
Khóa Kế toán A-Z
Cù Thị Thắm
Khóa Kế toán trưởng doanh nghiệp K3
Thuế Việt Nam
Hỗ trợ kê khai
Tư vấn hỏi đáp
LỊCH ĐÀO TẠO
noelhp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 17.295.189
Trực tuyến 179
 

Thành lập công ty cổ phần

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn
Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn. Nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.
21/04/2016 | Xem chi tiết »
Bồi dưỡng kiến thức tài chính cho chủ tài khoản các đơn vị sử dụng NSNN
Trang bị kiến thức giúp cho Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, kế toán ngân sách xã hiểu sâu, cặn kẽ hơn về trách nhiệm, phạm vi và những việc cần thiết phải thực hiện đối với vai trò, vị trí của mình về vấn đề quản lý tài chính công cấp cơ sở.
21/04/2016 | Xem chi tiết »
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo Thông tư, dự toán thu NSNN năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới.
10/08/2015 | Xem chi tiết »
Luật Ngân sách nhà nước 2015
Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017.
10/08/2015 | Xem chi tiết »
Đơn vị sự nghiệp công sẽ được vay vốn ngân hàng
Một trong những điểm mấu chốt nhất khi xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là việc đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Đây là một yêu cầu quan trọng, cả về mặt chính trị, kinh tế và xã hội.
03/09/2015 | Xem chi tiết »
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2015 về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, sử dụng dự phòng ngân sách
16/02/2017 | Xem chi tiết »